BIG JAPAN PROWRESTLING

Feb/18,2010

Yuko Miyamoto
February 18, 2010 - BJW RESULTS - Tomakomai Hokkaido - Big Japan Pro Wrestling Results

Date: February 18, 2010
Place: Tomakomai City Municipal Gym - Tokakomai City Hokkaido
Attendance: 2452

Opening Match Tag Match(1 Fall 20 Minutes)
Win Shinobu & Takumi Tsukamoto
Lose Kazuki Hashimoto & Yuji Okabayashi
Finish 10:01 Shinobu def. Hashimoto (SEX Bomber)

Match #2 Tag Match (1 Fall 30 Minutes)
Win Daikokubo Benkei & Kankuro Hoshino
Lose Atsushi Ohashi & Yuichi Taniguchi
Finish 13:19 Hoshino def. Ohashi (Diving Sentone)

Semi-Final Tag Match (1 Fall 30 Minutes)
Win Yoshihito Sasaki & Abdullah Kobayashi
Lose Daisuke Sekimoto & Ryuichi Kawakami
Finish 11:49 (Diving Baka Chinger Elbow Drop)

MAIN EVENT
Barbed Wire Boards 6 Man Death Match (1 Fall 30 Minutes)

Win Yuko Miyamoto, Isami Kodaka, Masashi Takeda
Lose Ryuji Ito, Jaki Numazawa, Shadow WX
Finish 13:19 Miyamoto def. Numazawa (Moonsault Press On Barbed Wire Board)
Kiva - loans that change livesKiva - loans that change livesKiva - loans that change lives B.J.W. BJPW BJW
posted by Big Japan Prowrestling at 06:09 | BJW RESULTS
spacer.gif
Copyright(c) 2008 BIG JAPAN All Rights Reserved.